سوالات متداول
روند مصاحبه چگونه است؟
ارسال شده توسط سعید باصره در 18 مرداد 1396 ساعت 10:43

تمام کارهای مصاحبه متقاضیان دوره پانزدهم به بعد به استان ها واگذار شده اما متقاضیان دوره های قبل پس از ثبت نام در سایت و بررسی پرونده شخص از طریق ستاد مرکزی نامه نگاری شده و فرد جهت مصاحبه معرفی می گردد.استان طبق برنامه ریزی کاری پس از اطلاع اولیه به فرد (پس از حدود یک یا دو ماه بعد) از افراد مصاحبه علمی به عمل خواهد آورد. استان نتایج مصاحبه را به ستاد اعلام می نماید و ستاد پس از بررسی و تایید اجازه صدور مجوز را به استان ابلاغ می نماید. هر فرد می بایست حداقل یکبار در مصاحبه کلاس فرضی نمره قبولی کسب کرده باشد و این کلاس فرضی در هر گرایش و عنوان برای تمامی عناوین و گرایش های دیگر مکفی است و همچنین هر فرد می بایست یکبار در مصاحبه احکام و قرآن نمره قبولی کسب نماید و در صورت عدم قبولی مصاحبه تکرار خواهد شد.

(8 نظرسنجی)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظرات (0)
ارسال نظر جدید (از ارسال درخواست یا سوال از این قسمت خودداری کنید جهت ارسال درخواست در سامانه ثبت نام کنید سپس درخواست دهید)
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات: