سوالات متداول
آئین نامه اجرائی مصاحبه ها
ارسال شده توسط سعید باصره در 26 اردیبهشت 1396 ساعت 14:08

باسمه تعالی

آیین نامه مصاحبه های علمی

الف) انواع مصاحبه و تعریف هریک

ماده 6: مصاحبه علمی (منبع محور):به منظور سنجش و ارزیابی علمی متقاضیان تدریس دروس معارف اسلامی، از عناوین 17 گانه در 5 گرایش مبانی نظری اسلام، تاریخ اسلام، انقلاب اسلامی، اخلاق اسلامی و آشنایی با منابع اسلامی، و درس دانش خانواده و جمعیت طبق منابع مذکوردر جدول منابع مصاحبه پرسیده می شود.

ماده 7: منابع مصاحبه بر اساس هر گرایش و هرعنوان مرتبط با آن تعیین شده است و بر حسب ضرورت هر سه سال یکبار، توسط کمیته بررسی منابع مصاحبه قابل تغییر خواهد بود.

ماده 8: مدت زمان هر مصاحبه حداکثر 80 دقیقه می باشد و چنانچه در مصاحبه ای نیاز به زمان بیشتری باشد، مصاحبه پس از این مدت قطع شده، و با فاصله زمانی حداقل یک ساعت مجددا ادامه می یابد.

ماده 9: هر فرد برای هر عنوان درسی هفده گانه ، حداکثر دو نوبت فرصت خواهد داشت و چنانچه دو بار در یک عنوان مصاحبه مردود شود، جهت اخذ مجوز در آن گرایش لازم است در اولین آزمون کتبی آن گرایش مجددا شرکت نماید و در صورت قبولی در آزمون کتبی سوابق مصاحبه ایشان محفوظ خواهد ماند و در غیر اینصورت پرونده ایشان مختومه می گردد

تبصره 1-9: متقاضی موظف است تعداد عناوین گرایش درخواستی خود را (هر عنوان حداکثر 4 ماه ) از تاریخ تشکیل پرونده خود در معاونت تکمیل نماید و در صورت عدم تکمیل عناوین خود در بازه مشخص شده پرونده مختومه میگردد

ماده 10: تعداد سوالات مصاحبه برای هر عنوان درسی 8 سوال (4 سوال توضیحی هر کدام 15 نمره و 4 سوال آسان و متوسط هر کدام 10 نمره ) و مجموع آن 100 امتیاز خواهد بود.

تبصره1-10: کسب نمره 61 به بالا قبول ، نمره 60 منوط به ارائه تکلیف و کمتر از 60 نیز مردود محاسبه می گردد

تبصره 2-10 :تکالیف درخواست شده توسط کمیته جذب و سنجش استان طبق فرم پیوست شماره1 ارزیابی وامتیاز داده می شود

تبصره 3-10 : نتیجه مصاحبه های مشروط به تکلیف در همان جلسه به متقاضی اطلاع داده شود و پس از انجام تکلیف درخواست شده، توسط استاد ارزیاب ،امتیاز داده شده (بالای 60 قبول ، کمتر از 60 نیاز به اصلاح ) و بهمراه خود فرم مصاحبه بعلاوه فیش پرداختی هزینه ارزیابی در سامانه asatid.net/users/login ثبت میگردد

جدول عناوین تکالیف

ردیف

عنوان تکلیف

حداکثر زمان

توضیحات

1

تحقیق

3 ماه

طبق ضوابط مندرج در سایت asatid.net

2

تلخیص

45 روز

طبق ضوابط مندرج در سایت asatid.net

3

مقاله علمی

3 ماه

ارائه مقاله مورد نظر استاد(علمی پژوهشی یا ترویجی)و چاپ در مجلات معتبر

4

ترجمه

3 ماه

ترجمه کتاب یا مقاله به زبان لاتین

5

شرح

30 روز

شرح حدیث یا آیات قرآن

6

کارعلمی تطبیقی

2 ماه

طبق ضوابط مندرج در سایت asatid.net

7

گزارش

25 روز

گزارش از یک تحقیق

8

تجزیه و ترکیب

3 هفته

تجزیه و ترکیب عبارات و جملات آیات و روایات

9

تهیه فهرست منابع

3 ماه

طبق ضوابط مندرج در سایت asatid.net

10

درسنامه

2 ماه

طبق ضوابط مندرج در سایت asatid.net

12

تهیه محتوای درسی آموزشی

3ماه

بدرخواست استاد و تائید مدیریت محتوا

13

تهیه محتوای درسی پرسشنامه ای

25 روز

تهیه 30، 50 صفحه یا بیشتر متن پرسشنامه 4 گزینه ای از یک منبع مورد نظر استاد ارزیابی توسط اداره سنجش علمی

14

ارزیابی منابع علمی

30روز

ارزیابی حداقل 5 الی10 منبع کتاب یا جزوه علمی مرتبط با شاخصهای مور نظر اداره سنجش علمی

 

ماده 11 : هزینه هر جلسه مصاحبه با دو استاد و زمان مذکور در ماده 3 از طریق ستاد تعیین و ابلاغ میگردد

ماده12: اساتید مصاحبه کننده می توانند بخشی از سوالات و امتیاز مصاحبه (حداکثر 2 سوال و 20 امتیاز )را از رزومه علمی،پژوهشی و سوابق تدریس مصاحبه شونده بپرسند و در این صورت ضرورت دارد میزان امتیاز داده شده و دلایل آن را در قسمت توضیحات فرم مصاحبه بیاورند.

ماده 13: لازم است در جلسه ای مجزا از جلسه مصاحبه علمی، سوالاتی از احکام شرعی مبتلا به(حداکثر5 سوال هر کدام20 نمره و جمعا 100 نمره) طبق فرم مربوطه به همراه آزمون روانخوانی قرآن کریم پرسیده شود

تبصره 1-13: قبولی در مصاحبه احکام شرعی و روانخوانی قرآن کریم یکبار برای تمام گرایش ها کفایت میکند

تبصره2-13: پیشنهاد میگردد استاد مصاحبه گر احکام شرعی از اساتید حوزوی باشد

تبصره3-13: منبع مصاحبه علمی احکام شرعی برای متقاضی از بین منابع دروس عمومی آزمون کتبی هر دوره میباشد

تبصره4-13 : نمره قبولی احکام شرعی از 60 نمره میباشد(حداقل 3 سوال صحیح )

ماده14: ضرورت دارد هر فردی حداقل یک نوبت کلاس فرضی(فنون تدریس) ارائه داده و نمره قبولی کسب کند. بدین صورت که متقاضی ،در مدت 20 دقیقه یکی از موضوعات آماده شده مصاحبه خود را به صورت تدریس فرضی در کلاس درس ، ارائه می نماید. اساتید می توانند از مطالب در حال ارائه در نقش دانشجو سوال نمایند تا میزان تسلط شخص و قدرت پاسخگویی به شبهات مبتلابه را ارزیابی نمایند. شاخصهایی نظیر میزان تسلط متقاضی به موضوع ایراد شده ،میزان استفاده از وقت و مدیریت آن، استفاده از تخته و وسائل کمک آموزشی، میزان بروز بودن بحث و کاربردی بودن آن ،وضعیت ظاهری و آراستگی استاد و... مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که در توضیحات مجزا به صورت فرم فنون تدریس، ارائه می گردد.

تبصره 1-14: ارائه کلاس فرضی در هر عنوان یا گرایش، مکفی برای تمام عناوین و گرایش هاست

ماده 15 :مصاحبه اختباری(موضوع محور): منطق حاکم در این مصاحبه ، شناسایی حضور ذهنی و بالفعل متقاضی نسبت به اصول اولیه علم ( علم مرتبط با یکی از گرایش های دروس معارف اسلامی ) و قوه فهم معلومات غیر اصولی و غیر اولیه عندالمراجعه است. اما حضور ذهنی و بالفعل جزئیات لازم نیست . لذا چه بسا متقاضی نسبت به یکی از عناوین گرایش مورد نظر مطالعه نداشته باشد و لکن به جهت بنیه علمی که دارد می تواند با مراجعه به منابع ، آمادگی لازم را کسب نماید . برای مثال کسی که دارای مدرک دکتری حکمت و فلسفه اسلامی است نسبت به درس انسان در اسلام مطالعات مکفی ندارد و لکن به جهت بنیه علمی می تواند با مراجعه به منابع مرتبط آمادگی لازم را کسب کند . هدف از مصاحبه اختباری احراز صلاحیت های عمومی ، علمی و فنون تدریس متقاضیان تدریس دروس معارف که دارای ویژگی خاص علمی می باشند .

تبصره 1-15: در مصاحبه اختباری ارائه رزومه علمی و پژوهشی ،سوابق تدریس ،موضوع پایان نامه ، چند سوال از پایان نامه و رزومه علمی و پژوهشی الزامی ااست

تبصره 2-15 : برگزاری کلاس فرضی برای مصاحبه اختباری الزامی می باشد

ماده 16: مشمولین مصاحبه های اختباری عبارتند از:

1)      دارندگان مدرک سطح 4 دوره های تخصصی متناسب یا دارای پایان نامه با موضوع متناسب

2)      صاحبان تالیفات و آثار علمی قابل توجه و متناسب به تشخیص کمیته خاص یا مدیریت جذب و سنجش و ارزشیابی

ماده 17: رشته های مرتبط با گرایش های 5 گانه معارف اسلامی طبق جدول رشته ها در دفترچه پذیرش میباشد

ب) شرایط اساتید مصاحبه گر:

ماده18: لازم است برای انجام هر مصاحبه ،حداقل دو استاد با شرایط ذیل حضور داشته باشند:

1)      دکتری مرتبط با گرایش مورد نظر و یا دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه و یا سطح 3 یا قوق لیسانس با سابقه تدریس مورد تائید مدیریت جذب و سنجش

2)      دارای مجوز تدریس گرایش مربوطه باشد

3)      دارای رتبه علمی دانشگاهی حداقل استادیاری باشد

ج) ترکیب کارگروه مصاحبه علمی استانی:

ماده 19 :دو نفر از اعضای هیئت علمی گروه­های معارف دارای مجوز متناسب با گرایش مورد مصاحبه ،با معرفی کمیته جذب استانی و تائید ستاد بعنوان اعضاء کارگروه علمی مصاحبه تعیین میگردد

تبصره 1-19 : در صورتیکه رئیس نهاد یا نماینده ایشان دارای مجوز متناسب باشند با تائید ستاد بعنوان یکی از دونفر عضو هیات علمی محسوب میگردد

 

 

د) شرح وظایف مصاحبه گران:

ماده 20: لازم است موارد ذیل در هر جلسه مصاحبه احراز گردد:

1)      صحت قرائت قرآن کریم و احکام شرعی مبتلا به (ترجیحا احکام عبادات)

2)      بررسی وضعیت ظاهری (انطباق با موازین شرعی) داوطلب و تناسب با شئون مدرسی معارف اسلامی

3)      سنجش توانمندی علمی داوطلب در انجام رسالت مدرسی معارف در گرایش مربوطه (از طریق طرح سوالات علمی از منابع مصاحبه ، لزوما با بهره گیری از بانک سوالات مصوب مدیریت جذب ،سنجش و ارزشیابی ، بررسی و مطالعه پرونده ، ملاحظه سوابق تدریس، تبلیغ و مشاوره و سایر سوابق علمی) .

4)      سنجش توانمندی مهارتی داوطلب در تدریس در اولین مصاحبه علمی وی بر اساس شاخصهای مصوب در آئین نامه کلاس های فرضی که در همین ابلاغیه آمده است(از طریق برگزاری کلاس فرضی).

5)      تکمیل فرم های مربوط به مصاحبه ( فرم23 ) و ثبت نتیجه مصاحبه علمی.

تبصره 1-20 : تکمیل همه قسمت­ها ی فرم بویژه نام و امضای مصاحبه گران ضروری است.

تبصره 2-20: برگزاری مصاحبه با یک مصاحبه کننده به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و همچنین برگزاری مصاحبه توسط مصاحبه کننده ای که دارای مجوز آن گرایش باشد ،پس از تائید ستاد بلامانع میباشد

 

ه) استانداردهای مکان مصاحبه

ماده21: لازم است برای مصاحبه علمی، اتاقی مجزا در نظرگرفته شود که دارای نور کافی، تهویه مناسب، میز، صندلی و لوازم کمک آموزشی از قبیل تخته وایت بورد، ویدئو پرژکتور و ...باشد. همچنین لازم است سالن انتظار مطلوبی برای مصاحبه شوندگان در نظر گرفته شود و از آنها پذیرایی به عمل آید.

تبصره 1-21: ضرورت دارد تمام مصاحبه ها به طور دقیق ضبط گردیده و بایگانی شود.

 

ط) آشنایی با برخی قوانین مربوط به مصاحبه شوندگان

ماده 22: توصیه می شود حتی الامکان در تمام گرایش ها، مصاحبه ها به تفکیک جنسیت انجام شود

تبصره 1-22: تفکیک جنسیت مصاحبه شونده و مصاحبه کننده در عنوان آیین زندگی از گرایش اخلاق اسلامی الزامی می باشد.

ماده 23: لازم است تمامی مصاحبه های متقاضیان هیات علمی و تبدیل وضعیت و اختباری، در ستاد مصاحبه تهران یا مراکزی که ستاد تعیین می نماید، برگزار گردد. بدیهی است در صورت برگزاری مصاحبه های مذکور در استان ها، نتیجه مورد قبول نخواهد بود.

ماده 24: در ابتدای هر مصاحبه ضرورت دارد مصاحبه شونده، آیاتی از قرآن کریم را به انتخاب مصاحبه گران تلاوت نماید.غرض از این کار ارزیابی میزان تسلط مصاحبه شونده بر روانخوانی کلام الله مجید می باشد.

تبصره1-24:داشتن صوت زیبا به همراه رعایت قواعد تجویدی از محسنات قرائت محسوب میگردد و داشتن حداقل مهارت صحیح خوانی قرآن کریم کفایت می نماید

 

و) مراحل الکترونیکی و انجام مصاحبه ها در استانها

ماده 25: برای متقاضیان ،پس از تائید مدارک ارسالی از سوی کارشناس استانی و تائید ستاد ،شماره پرونده صادر میگردد و نام ایشان برای انجام مصاحبه علمی به صفحه مصاحبه استانی ارسال میگردد (طبق تصویر 1-1)

ماده26: کارشناس استانی طبق تصویر با متقاضیانی که درخواست مصاحبه علمی داده باشند تماس گرفته و برای روز مصاحبه ایشان را دعوت خواهد نمود پس از انجام مصاحبه فرم ها را اسکن نموده و طبق تصویر 2-2 اقدام به ارسال الکترونیکی خواهد نمود

تبصره 1-26: متقاضی برای هر عنوان درسی از گرایش های 5 گانه فقط دوبار اجازه مصاحبه دارد و در صورت عدم قبولی در عنوان درخواستی لازم است در آزمون کتبی دوره آتی همان گرایش شرکت نماید

تبصره2-26: موکدا لازم است تمام مواد مذکور در این آئین نامه جهت انجام مصاحبه علمی رعایت گردد بدیهی است در صورت عدم رعایت برخی از مواد مذکور ،مصاحبه غیر قابل قبول خواهد بود

این آئین نامه در26 ماده و 20 تبصره مورخ 12بهمن 95 در اداره سنجش علمی تنظیم گردید

 

 

(16 نظرسنجی)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظرات (0)
ارسال نظر جدید (از ارسال درخواست یا سوال از این قسمت خودداری کنید جهت ارسال درخواست در سامانه ثبت نام کنید سپس درخواست دهید)
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات: